KENAPA SOHO ( Small Office Home Office ) ???

SOHO ( Small Office Home Office )


  Mengapa KAYA WANG KAYA IMAN TRAINING AND SKILLS menggunakan

konsep bisnes SOHO ?

Pertama kos sewa premis perniagaan adalah MAHAL.Kawasan Tanjong Minyak

dan Bukit Rambai sahaja sewa premis 80 X 20 ialah RM1500 hingga RM2000

sebulan.

Kedua mengikut kejayaan di Amerika di mana 80 juta rakyatnya mengadakan sistem

SOHO iaitu rumah dijadikan pejabat dan menjimatkan kos.Walaupun rumah dijadikan

PEJABAT,namun mereka berjaya meraih pendapatan USD1000 hingga USD15,000

sebulan.

SOHO adalah sistem perniagaan yang telah diusahakan berbilion manusia di

Eropah,Asia, China,Benua Arab dan pelusuk muka bumi.

Ketiga mengurangkan pelbagai kos dengan mengelakkan sewaan premis ,lesen PBT

dan sebagainya.

Keempat iklim ekonomi Malaysia yang belum stabil dengan kiraan hutang negara hampir RM1 trilion yang dicetuskan KEMENTERIAN KEWANGAN menyebabkan banyak bisnes gulung tikar dan lemau.

Kelima Rumah dijadikan premis perniagaan dan ianya boleh diuruskan 24 jam.

Keenam SOHO adalah sistem bisnes terbaik di mana RUMAH dan PEJABAT

digabungkan pada satu tempat.

Ketujuh berjaya meminimumkan pelbagai kos sampingan.

Kelapan Elakkan “Biar Papa Asal Bergaya”.

Kesembilan KAYA WANG KAYA IMAN TRAINING AND SKILLS mahu

bergelar syarikat kecil namun TERNAMA.

Kesepuluh mahu badan kerajaan,badan berkanun kerajaan,Kementerian -Kementerian,syarikat swasta,kilang-kilang memberikan peluang kepada KAYA WANG KAYA IMAN TRAINING AND SKILLS mengadakan bengkel,kursus dan motivasi sepanjang tahun .

Kesebelas KAYA WANG KAYA IMAN TRAINING AND SKILLS adalah syarikat

kecil dan belum TERNAMA namun sudah mempunyai LAMAN SESAWANG .

Think small ,later BIG!

  KAYA WANG KAYA IMAN TRAINING AND SKILLS

  We Teach people Learn …………………..


Baca :


https://en.wikipedia.org/wiki/Small_office/home_office

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2009/08/15/new-trend-from-soho


https://www.irfankhairi.com/blog/perniagaan/soho-small-office-home-office/


https://www.nextmark.com/glossary-term/small-office-home-office-soho/

https://www.webopedia.com/TERM/S/SOHO.html

https://www.thebalancesmb.com/small-office-home-office-soho-2948189

https://officecasita.com/soho-benefits/

http://maman23332.blogspot.com/2017/12/pengertian-soho-small-office-home-office.html